Parc Del Garraf
Inici   »  PARC DEL GARRAF SPORT AIE   »  Normativa

Normativa

 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l ‘informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa mercantil PARC DEL GARRAF SPORT  A.I.E., CIF: V-62938519, amb domicili mercantil a Barcelona, Rambla Guipúzcoa, núm. 27, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35201, Foli 207 Fulla N º B-262429, Inscripció 1 ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei demanat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través www.parcdelgarrafsport.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. O a tercers. PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.

Les pàgines d’Internet de  PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.

Així mateix, per accedir als serveis que PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en carrer agricultura, nº 232, Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a info@parcdelgarrafsport.com

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., A l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@parcdelgarrafsport.com , manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els continguts subministrats per PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. estan subjectes als drets de propietat intel.lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel lectual s’estén, a més del contingut inclòs a PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos. En cap cas PARC DEL GARRAF SPORT, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. No es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l’usuari. PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de PARC DEL GARRAF SPORT .comHYPERLINK “http://a.i.e.com/” a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Aquesta web és propietat de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. Els drets de Propietat Intel lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. , per les seves societats filials i / o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

1- Condicions generals de compra i la seva acceptació

Les presents condicions generals de compra (d’ara endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició dels productes ofertats a través de la nostra  web.

Aquestes Condicions Generals de Compra estan complementadas per les Condicions Generals d’Accés i Ús de la web (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) que el Client pot consultar a través de: Avís Legal del lloc web i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les actuals Condicions Generals de Compra.

Per fer la inscripció mitjançant la web serà necessari que:

- El Client es registri o s’hagi registrat com a Usuari de la web i accepti les actuals Condicions Generals de Compra.
- L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per PARC DEL GARRAF SPORT AIE en el moment de l’accés del Client a la web. En el cas que no estigués d’acord amb el contingut de les Condicions Generals de Compra, Vostè no haurà de fer compres a la nostra web.

2- Naturalesa del lloc web de PARC DEL GARRAF A.I.E.

Com a Client, Vostè declara tenir més de 16 anys i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra al contractar amb PARC DEL GARRAF SPORT AIE. No obstant això, Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització del lloc web de PARC DEL GARRAF SPORT té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

PARC DEL GARRAF SPORT AIE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la web, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3- Operativa de la web

3.1-  Registrar-se a la web

Si és la primera vegada que accedeix a la web i desitja fer compres, el Client haurà necessàriament d’omplir el formulari de registre al que podrà accedir a través dels formularis pertinents. A partir d’aquest moment, esdevindrà Client de la web. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal e intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d’això se’n poden derivar.

3.2- Preus

Impostos

PARC DEL GARRAF SPORT  AIE. l’informa que tots els preus que es veuen al lloc web de PARC DEL GARRAF SPORT AIE  inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya

Devolucions

PARC DEL GARRAF SPORT AIE  AIE NO ACCEPTA devolucions de les compres realitzades a través de la web

3.3- Formes de pagament

- A través de targeta de crèdit (VISA  o MasterCard)

Rebrà un e-mail de confirmació de la seva alta amb el número de transacció realitzada.

4- Confirmació documental de la contractació efectuada

PARC DEL GARRAF SPORT AIE. li enviarà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus terminis, via telemàtica a través de correu electrònic.

5- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client, com PARC DEL GARRAF SPORT AIE., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la alta on-line.

El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del la web.

 

 

» Notícies relacionades